Podrška u pripremi projektnih aplikacija

Agencija za razvoj općine Tešanj u kontinuitetu pruža podršku domaćim firmama u prirpemi njihovih projektnih aplikacija za domaće i inostrane donatore i fondove. U tom smislu, upolenici TRA Agencije su pružili podršku firmi Bonatura u njihovoj aplikaciji na inostrani fond koja bi trebala unaprijediti stanje na području općine Tešanj kada je u pitanju nivo prerade ljekovitog bilja. Prema riječima prof.dr.Ismar Alagić, direktora TRA :"pružamo podršku projektima koji su usmjereni prema većoj dodatnoj vrijednosti i razvoju lanca vrijednosti u procesu prerade". Predstavnik firme Bonatira g.Muhamed Ahmetlić je rekao „ovo je pokazatelj dobre saradnje koju moja firme posjeduje sa TRA Agencijom za raazvoj općine Tešanj. Mogu reći da je to adresa na kojoj dobijam odgovor na veliki broj pitanja sa kojima se surećem u poslovanju firme Bonatura. Veliku pomoć dobijam u poslovnom povezivanju ali i razvoju kadrova kroz saradnju sa TRA Agencijom".

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608