Podrška novim biznisima i najava podrške mentoringa

Prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održao je sastanak sa zainteresovanim licima za pokretanje vlastitog biznisa i predstavio uslugu mentoringa koju će TRA Agencija za razvoj općine Tešanj ponuditi svim zaintereovanim preduzetnicima početnicima , ali i zrelim preduzećima na području općine Tešanj, ali i šire. Naime, TRA Agencija je osposobila vlastite kadrove za obavljanje navedenih aktivnosti kroz obuku podržanu od strane Japanske agencije za međunarodni razvoj. Prema riječima prof.dr.Ismar Alagić-a:posebno nas raduje zainteresovanost domaćih firmi za ovom vrstom usluge i iočekujemo da Federalno ministarstvo za razvoj, preduzetništvo i obrt u toku 2018. godine objavi poziv za projeavu svih poslovnih subjekata zainteresovanih za pružanje usluge mentoringa. TRA Agencija za razvoj općine Tepanj je dio cjelovite mreže u FBiH, ali cijeloj BiH za pružanje usluga mentoringa za mala i srednja preduzeća”.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608