Razvoj kapaciteta za upravljanje projektima

Unija za održivi projekat i integracije u BiH je održala jednodvenu radionicu na temu „Prezentacija rezultata iseljavanja građana Bosne i Hercegovine u periodu 2013-2017”  u Odžaku. U okviru radionice prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije je održao prezentaciju pod nazivom „KORIŠTENJE SREDSTAVA EU I POZITIVNA ISKUSTVA TRA – AGENCIJE ZA RAZVOJ OPĆINE TEŠANJ „ koja je odlično prihvaćena od strane učesnika radionice koji su dolazili iz 14 općina u BiH. Nakon prezentacije otvorena je diskusija i postavljena brojna pitanja prezentatoru sa ciljem boljeg informisanja o raspoloživim fondovima za finansiranje brojnih projekata u lokalnim zajednicama i potrebi razvoja kapaciteta za upravljanje projektima u lokalnim zajednicama.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608