Prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa saradnicima posjetio je firmu OAZA koja finalizira aktivnosti na izgradnji potpuno novog proizvodnog pogona koji će sa aspekta opremljenosti i izvedenih radova ubrajati se najsavremenije proizvodne kapacitete u regionu za segment punionica vode. Predstavnike TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je primio g.Armin Hrvić, direktor firme zajedno sa saradnicima i raazgovarano je o narednim planovima firme OAZA, ali i cijele AS grupacije za naredni period. Dogovorena je periodična razmjena informacija na nivou rukovodstava Agencije i firmi članica AS grupacije sa ciljem kreiranja zajedničkih aplikacija prema fondovima koji podržavaju „pametna rješenja za pametan biznis“. G.Hrvić se zahvalio na podršci koju je TRA Agencija pružala u ranijem periodu i iskazao interes da se saradnja u narednom periodu dodatno ojača i razvija.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608