Obuka pod nazivom „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za privlačenje investicija“

Međunarodna finsnijska korpoacija IFC je organizovala obuku za predstavnike saradničke mreže za podršku investitorima u BiH na Jahorini. Obuka pod nazivom „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za privlačenje investicija“ je održana od strane g.William Mut-a, angažovanog konsultanta. Tokom obuke prezentovana su pozitivna iskustva u saradnji sa investitorima gdje je prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj prezentovao saradnju koju TRA Agencija ima sa investitorima na području općine Tešanj uz fokus na saradnju i aktivnosti realizovane sa firmom Mann Hummel BA u proteklom periodu.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608