TRA Agencija za razvoj općine Tešanj kroz projekat „Tešanj na putu ka EU“ koji podržava predstavništvo Konrad Adenauer fondacije (KAS) u BiH održalo je prezentaciju pod nazivom „EU fondovi-izazovi i šanse za BiH“.

Kao uvodničari na prezentaciji učesnicima su se obratili Dr. Kasten Dűmmel, direktor predstavništva KAS u BiH i prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Dr. Dűmmel je iskanuo dobru saradnju koju ima sa općinom Tešnj i TRA Agencijom za razvoj općine Tešanj kao primjer dobre prakse i realizacije zacranih ciljeva i dogovorenih aktivnosti. Prof.dr. Ismar Alagić je iskanuo zaahvalnost KAS-u na podršci i razumijevanju da se „priča“ o europskim integracija dovede u male sredine i da se potakne aktivno učešće predstavnika javnog, cibvilnog i privatnog sektora u navedenom procesu. U glavnom dijelu prezentacije predavač je bila gđa. Zara Halilović, pomoćnica direktora Direkcije za europske integracije (DEI) u BiH i rukovodilac sektora za koordinaciju pomoci EU. Prezentacije je prisustvovalo oko 30 predstavnika privatnog, civilnog i javnog sektora sa područja općine Tešanj. U narednom periodu TRA Agencija za razvoj općine Tešanj nastavit će sa organizacijom sličnih događaja u saradnji sa predstaavništvom Konrad Adenauer fondacije u BiH.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608