Obuka od strane relevantnih stručnjaka u oblasti plasteničke proizvodnje, a koji dolaze sa Mendelovog Univerziteta u Brnu, Češka Republika

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji firmom Geotest a uz podršku Češke razvojne agencije provodi projekat „Povećanje prihoda ranjivih skupina kroz porodičnu poljoprivredu” u vrijednosti 938.798,00 KM, od čega je vrijednost granta 870.344,00 KM Ugovor za realizaciju projekta je potpisan 2016.godine i njegova realizacija je planirana za period 2016-2018.godina, a TRA Agencija će nastaviti samostalno implementaciju i tokom 2019.godine.

 

Trenutno se realizuje obuka od strane relevantnih stručnjaka u oblasti plasteničke proizvodnje, a koji dolaze  sa Mendelovog Univerziteta u Brnu, Češka Republika. Tim predavača iz Češke Republike predvodi prof.dr. Robert Pokluda, Dekan Fakulteta za proizvodnju voća i povrća sa Mendelovog Univerziteta u Brnu uz učešće kolega prof.dr. Tomaš Kopta, prof. dr Vojtech Tamaš i prof. dr. Miloš Jurica.

Tokom čitave sedmice predavanja se održavaju u Sali Opće biblioteke Tešanj, a nakon održanog predavanja, tim stručnjaka obilazi i korisnike projekta na terenu te pruža savjetodavnu podršku.

U prethodnom periodu najuspješniji korisnici projekta su imali priliku da posjete i primjere dobre prakse plasteničke proizvodnje u R. Češkoj kao i R. Srbiji.

I ove godine, kao  i prethodne za korisnike projekta je osiguran otkup poljoprivrednih proizvoda sa firmom Bios d.o.o. Visoko. Korisnici projekta su izrazili veliko zadovoljstvo dosadašnjom implementacijom i pokazali interes za proširenje proizvodnje.

 

U narednom periodu će biti organizovana press konferencija na kojoj će biti predstavljeni svi dosadašnji rezultati projekta, ali i ciljevi u daljoj implementaciji.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608