TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa firmom Koala-Paintings

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa firmom Koala-Paintings pristupila je pripremnim radnjama za pokretanje „škole za brizganje plastike“. Inicijativa je došla od strane firme Koala-Paintings koji bi za realizaciju projekta obezbijedili predavače i opremu. Već se pristupilo aktivnostima na identifikaciji drugih aktera na realizaciji projekta, tako da je već ostvarena komunikacija sa srednjim školama koje djeluju u regionu oko potencijalne saradnje na realizaciji predmetnog projekta. Najboljim polaznicima obuke otvara se mogućnost ostvarivanja radnog odnosa i napredovanja u struci kroz ugovor sa firmom Koala-Paintings.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608