Sedmi Dunavski forum

Prof.dr.Ismar Alagić je zajedno sa predstavnikom organizatora Sedmog Dunavskog biznis foruma posjetio firme AS-grupa i Koala-Paintings. Razgovarano je o saradnji sa TRA Agencijom za razvoj općine Tešanj na poticanju izvoza i kreiranje projekata koji potiču regionalnu saradnju u unapređenju trgovine u Dunavskom području. Goste su primili u AS grupaciji g.Samir Ibrić, direktor izvoza i u Koala-Paintings direktor firme g.Almin Dubravac. Dogovorena je razmjena informacija između aktera sastanka u narednom periodu sa ciljem definisanja zajedničkog projektnog nastupa.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608