TRA d.o.o uzela učešće na Međunarodnom sajmu energetike, voda i okoliša i stručnoj konferenciji RENEXPO

TRA d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj uzela je svoje učešće na sjamu eneregetike, voda i okliša i stručnoj konferenciji RENEXPO. Na štandu Sajma Agencija je predstavila potencijale za inevstiranje na području općine Tešanj i aktuelne projekte, a jedan od panelista panel diskusije “Ulaganje u zelenu energiju” je bio i direktor Agencije; Prof. dr. Ismar Aalagić. Učešće na Sjamu iskorišten je za uspostavljanje poslovnih kontakata te razmjeni znaja i iskustava u oblasti energetike i zaštite okoliša.

 

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608