Posjeta Školskom centru Novo Mesto u Sloveniji

Prof.dr. Ismar Alagić zajedno sa predstavnicima lokalnog privrednog sektora koji provode programe obuke radne snage za potrebe vlastitih firmi posjetio je Školski Centar Novo Mesto u Sloveniji. Goste je primio g.Štefan David, direktor Školskog centra sa saradnicima. Razgovarano je o saradnji na projektu iz fondova Europske Unije koji bi se kandidovao početkom 2019. godine, a bio bi usmjeren na povećanje konkurentnosti privrednog sektora u segmentu korištenja “pametnih” tehnologija. Tom prilikom, potpisan je Sporazum koji predstavlja izjavu o partnerstvu između  TRA Agencije za razvoj općine Tešanj I Školskog centra Novo Mesto. Po potpisivanju Sporazuma organizovan je obilazak kompleksa Školskog centra u kojem djeluje MIC Novo Mesto i ostale organizacione jedinice. Gosti iz BiH imali su priliku da vide jedan od najbolje opremljenih školskih centara u kojem se školuje 4.000 polaznika za različite obrazovne profile u skladu sa potrebama privrede I korištenje najsavremenijih tehnologija.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608