Zapisnik sa 14 održane sjednice Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Zapisnik sa 14. održane sjednice Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj možete vidjeti: OVDJE

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608