Sedmi Dunavski Biznis forum , održan 13. i 14.novembra 2018.godine u Novom Sadu i na ovaj način-kroz regionalna priznanja i nagrade podstiče prekograničnu saradnju,implementaciju Dunavske strategije i afirmiše biznis i stvaraoce iz celog Regiona. Prema odluci Perogramskog saveta DBF, kojim predsedava prof.dr Radovan Pejanović sa Novosadskog univerziteta,opština Tešanj (Bosna i Hercegovina), prepoznata je kao prosperitetna lokalna samouprava sa značajnim razvojnim potencijalima i uspešnim kompanijama. Zbog toga je odlučeno da se nagrade dodele : 1.Opština Tešanj,načelnik Suad Huskić-priznanje „ZLATNI KLJUČ PODUNAVLJA“ 2.Kompanija “AS Grupa” Tešanj- priznanje “DUNAVSKI CVET” 3.Izudin Ahmetlić,vlasnik kompanije “Hifa Oil” Tešanj- LIDER ODRŽIVOG RAZVOJA 4.Prof..dr Ismar Alagić,direktor Agencije za razvoj općine Tešanj – “DUNAVSKA POVELJA” Laureati iz Tešnja na ovaj način afirmišu pozitivan imidž,koji su izgradili svojom poslovnom vizijom,a na osnovu kriterijuma Instituta evropskih regiona iz Salzburga. Organizatori 7.Dunavskog biznis foruma su:Media Invent,Privredna komora Vojvodine i Institut evropskih regiona-IRE iz Salzburga.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608