Posjeta međunarodnim organizacijama

Prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa saradnicima je izradio Plan kandidovanja projekata za 2019. godinu uvažavajući ciljeve TRA Agencije i poštujući odrednice strateških dokumenata na lokalnom nivou i šire. U tom smislu, obavljena je posjeta određenim međunarodnim organizacijama i njihovim projektima sa ciljem sagledavanja njihovih prioriteta i Plana rada TRA Agencije za 2019. godinu. Tom prilikom identifikovana su područja od zajedničkog interesa i predložene određene projektne ideje. U tom smislu očekujemo da TRA Agencija pripremi i kandiduje najmanje dva projekta na fondove međunarodnih organizacija tokom januara 2019. godine.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608