Mentori su i ovaj put imali podršku od strane senior mentora Republike Srbije gđe. Dragane Belenzada, direktoricu Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Treća posjeta firmama koje su odabrane za pružanje usluge mentoringa na području općine Tešanj je provedena u periodu od 26.02.-28.02.2019.godine. Firme sa područja općine Tešanj koje su ušle u program mentorisanja su : TRI M HRVIĆ doo, Festa doo, Haustor doo i Ascom doo. Mentori su i ovaj put imali podršku od strane senior mentora Republike Srbije gđe. Dragane Belenzada, direktoricu Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. U toku treće posjete predložene su i definisane aktivnosti koje će se provoditi u okviru akcionog plana mjera za unaprijeđenje poslovanja odabranih firmi. Senior mentor gđa. Dragana Belenzada, direktor Agencije Ismar Alagić i mentor firme TRI M HRVIĆ doo Vukovo,Dženita Hopić su 27.02.2019 posjetili firmu i na dvosatnom sastanku razgovarano je o više tema. Kao rezultat dosadašnjih posjeta, firmi je predstavljen prijedlog organizacione šeme, vizije, misije, ciljeva i neka od rješenja za redovono praćenje troškova i prihoda firme kao i rezultati ispitivanja uposlenih. U narednom periodu planirano je definisanje akcionog plana sa kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim ciljevima. Isti dan je u pratnji seniro mentora, Muamer Omahić, mentor firme Hustor doo posjetio firmu i obavio razgovore sa ključnim osobama te predstavio prijedlog organizacione šeme kao i plan o ispitivanju zadovoljstva kupaca u narednom periodu. Drugi dan OJT (On-the-job training) je bio posvećen posjetama firmama Festa doo i Ascom doo čiji mentor je Ismar Alagić. Nakon obavljenih posjeta i preporuka za dalji rad, gđa Dragana Balenzada je održala kratku obuku za uposlene za pripremu unakrsne SWOT analize firmi i akcionog plana. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608