Ciljevi iz Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022/2027.

U okviru realizacije ciljeva iz
Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022/2027. realizuje se strateški cilj
Osnivanje tehnološkog centra.  Trenutno je u fazi izrada Studije
izvodljivosti koja treba da da smjernice za dalje postupanje. Kao izvođač
izrade Studije odabrana je firma Enova iz Sarajeva. U okviru aktivnosti na
izradi Studije izvodljivosti predstavnici firme Enova su obavili razvovor sa
prof.dr. Ismar Alagić-em, direktorom TRA Agencije i menadžerom strateškog cilja
gdje su razmjenjene informacije i identifikovani dionici navedenog procesa. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608