Posebnost tehnološkog centra (TC) ogleda se u njegovoj strukturi koja teži da razvija i prati ideje i inovacije do razine poduzetničke primjene, zatim da prima i odrađuje transfer tehnologije i znanja, te razvija visoku tehnologiju koju primjenjuje u privredi.

Aktivnost izrade „Studije
izvodljivosti izgradnje tehnološkog centra Tešanj“ proističe iz strateškog
cilja 1.1.1.1 Strategije razvoja općine Tešanj 2018-202/2027. Menadžer cilja je
prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, a
konsultanska firma Enova d.o.o. Sarajevo radi na izradi Studije od maja 2019.
godine. Svrha navedenog strateškog cilja je razvoj i unapređenje poslovne
infrastrukture s ciljem poticanja inovacija i povoljne poduzetničke klime, te
razvoja poduzetništva kao glavnog pokretača lokalnog razvoja. Realizacijom
projekta Tehnološki centar Tešanj, mala i srednja preduzeća na području općine
Tešanj (i ZeDo kantona, pa i šire), postojeći i potencijalni poduzetnici imat
će kvalitetnu infrastrukturu i podršku za razvoj i unapređenje svojih
inovacijskih i istraživačkih potencijala.

Posebnost tehnološkog centra
(TC) ogleda se u njegovoj strukturi koja teži da razvija i prati ideje i
inovacije do razine poduzetničke primjene, zatim da prima i odrađuje transfer
tehnologije i znanja, te razvija visoku tehnologiju koju primjenjuje u
privredi. Povezuju se stručnjaci kako bi mogli razmjenjivati znanja i vještine
te tako, uz pomoć novih tehnologija, pokušali komercijalizirati i iskoristiti
svoje znanje te finalno stvoriti objekt ili uslugu koju mogu naplatiti i
plasirati na tržite. Tehnološki su centri orijentirani prema razvoju proizvoda
koja se temelji na naučno – istraživačkim radovima i znanjima, oni su tzv.
inkubatori u kojima se nalazi velika koncentracija znanja, visoke tehnologije i
obrazovanja koja je povezana sa obrazovnim institucijama. Ovi centri
predstavljaju planirane, osmišljene i organizirane jedinice koje imaju potpuno
opremljen prostor u smislu infrastrukture i drugih oblika pomoći i podrške.
Klijentima, često označenim kao “stanari”, nude se različiti oblici
pomoći i pogodnosti (uredski prostor, oprema, intelektualne usluge), s ciljem
razvijanja ideja od faze formiranja i inkubacije do faze gotovog proizvoda
spremnog za tržište. Oni se osnivaju i razvijaju u saradnji s obrazovnim
ustanovama i tako predstavljaju vezu između znanja, obrazovanja, visoke
tehnologije i poduzetništva.

 

Prema riječima menadžera
projekta prof.dr. Ismar Alagić-a: “Tehnološki centri doprinose ispunjenju
regionalnih i lokalnih razvojnih strategija i aktivni su sudionici lokalnih
inovacijskih politika. Koristi pružanja usluga u okviru TC-a u kontekstu
razvoja su višestruke i ogledaju se u:

a) Podržavanju privrednog rasta
(npr. kroz poticanje suradnje postojećih preduzeća u odabranim granama; kroz
promoviranje i jačanje poduzetničkog duha u regiji; kroz usmjeravanje određene
tržišne niše (s posebnim tipom klijenata kao što su start-up ili s posebnom
granom kao što je biotehnologija)

b) Doprinosu otvaranju radnih
mjesta, po mogućnosti u području istraživanja i razvoja (npr. kroz smanjenje
stope nezaposlenosti; kroz poticanje uglavnom visokokvalificiranih osoba da
ostanu u regiji i dr.);

c) Poticanju inovacija (npr.
kroz osnivanje i finansiranje novih tehnološki orijentiranih preduzeća; kroz
unaprjeđenje transfera tehnologija / komercijalizaciju novih tehnologija; kroz
povećanje interakcije između univerziteta/fakulteta i preduzeća i dr.)“.

 

Tokom proteklog perioda
izvršeno je anketiranje predstavnika firmi i obrazovnih institucija, te
kompletirano primarno istraživanje koje stvara osnovu da se tokom augusta 2019.
godine dostavi na uvid prva nacrt verzija navedene Studije sa prijedlogom
smjernica za dalje djelovanje.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608