Fondacija Konrad Adenauer odrzala je godisnji sastanak sa partnerima u Zenici.

Fondacija Konrad Adenauer odrzala je godisnji sastanak sa
partnerima u Zenici. Radnom sastanku je prisustvovao  prof.dr. Ismar
Alagic, direktor TRA Agenciije za razvoj opcine Tesanj i prezentovao projekte
koje su zajednicki realizovali tokom 2018. godine. Razgovarano je o planovima
za 2020. godinu i predstavljeni su proriteti djelovanja KAS-a u Bosni i
Hercegovini.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608