Edukaciji su prisustvovali predstavnici lokalnih kompanija: Prevent FAD, SM3, GMC doo Usora, Pobjeda dd Tešanj, Meva komerc doo Tešanj, Fortin doo Tešanj, Igraj uči rasti doo, JET doo.

Agencija za razvoj općine Tešanj je nastavila sa edukacijiama u okviru Digitalne akademije sa temom “Projekt menadžemnt”. Edukacija je održana u prostorijama Opće biblioteke Tešanj,a predavač je bio Kemal Hadžić, poslovni savjetnik i direktor komapnije KeyConsulting doo Sarajevo.

Cilj seminara je bio da se učesnicima obezbjede alati i ideje za efikasnije izvršenje projekata na način da bolje razumiju potrebu da se pojekti efikasnije i uspješnije izvrše. Nastavna materija je obuhvatila definiranje projekta, faze projekta, uloge u projektu, okruženje projekta, alate i tehnike za planiranje i praćenje projekata, izvještavanje i kontrolu projekata, upravljanje promjenama i rizicima, financijsko planiranje i praćenje projekata.

Edukaciji su prisustvovali predstavnici lokalnih kompanija: Prevent FAD, SM3, GMC doo Usora, Pobjeda dd Tešanj, Meva komerc doo Tešanj, Fortin doo Tešanj, Igraj uči rasti doo, JET doo. Svim učesnicima po završetku treninga su dodjeljeni certifikati.

Agencija za razvoj općine Tešanj implementira projekat „Projekat unaprijeđenja konkuretnosti privrednih subjekata na projektnom području kroz pružanje i unaprijeđenje kvaliteta poslovno-razvojnih usluga” uz podršku Projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). ,

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608