U utorak, 26.11.2019.godine u prostorijama Opće biblioteke Tešanj održana je još jedna u nizu edukacija u okviru Akademije za lidere. Tema šeste edukacije je bila “Automatizacija i robotizacija procesa“, a predavač je bio direktor firme Autotech d.o.o., Seudin Softić.

Seminar je okupio predstavnike iz lokalnih kompanija MADI doo, Pobjeda doo, Koteks doo, Koala Paintings doo, GMC doo Usora i Mann+Hummel BA.

Ova aktivnost je dio projekta “Unaprijeđenja konkuretnosti privrednih subjekata na projektnom području kroz pružanje i unaprijeđenje kvaliteta poslovno-razvojnih usluga”  koji implementira Agencija za razvoj općine Tešanj uz podršku Projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608