TRA Agencija za razvoj općine Tešanj realizuje projekat TECEX kao oblik pomoći pri osnivanju Tehnološkog centra za inovacije u Tešnju koji podržava Ministarstvo industrije i trgovine Republike Češke.

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj realizuje projekat TECEX kao oblik pomoći pri osnivanju Tehnološkog centra za inovacije u Tešnju koji podržava Ministarstvo industrije i trgovine Republike Češke. U prostorijama Centra za pružanje usluga poslovne izvrsnosti u okviru TRA Agencije održava se dvodnevna obuka iz osnova rada tehnoloških centara koji provode vrsni stručnjaci iz Južnomoravskog inovacionog centra iz Brna. G. Jindřich Weiss, šef odjela za pružanje usluga u JIC-u održao je četiri prezentacije na teme: Kako osnivati tehnološki/inovacijski park?; Kakve usluge može pružati tehnološki/inovacijski park?; Kako finansirati rad tehnološkog/inovacijskog parka? i; Pozitivni primjeri iz prakse – Kiwi.com i ostali. Podršku projektu je pružio g.Ondrej Picka, Ekonomski savjetnik Ambasade Češke u BiH. Tehničku podršku realizaciji projekta pruža firma Geotest iz Brna. Posebno raduje činjenica da su učešće na obuci uzeli predstavnici poslovnog sektora iz Tešnja, Obrtničke komore Ze-Do kantona i TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Putem press-konferencije predstavljen je projekat TECEX i date smjernice za dalju saradnju TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i organizacija iz Češće Republike. Delegacija iz Češke je posjetila firme Mann Hummel BA i Koala-Paintings i tom prilikom je razgovarano sa predstavnicima firmi koji su dali svesrdnu podršku projektu Tehnološkog ccentra u Tešnju. Neke od izjava učesnika obuke su:
Prof.dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj:”Izuzetno cijenimo podršku Ministarstva industrije i trgovine Vlade Republike Češke projektu TECEX. Prisustvujemo dvodnevnoj obuci koju realizuju vrsni stručnjaci iz najboljih tehnoloških centara u Češkoj Republici. Dosta smo uradili na vidljivosti našeg projekta TECEX koji nosi slogan”TECEX-Your first step” ili „TECEX-Vaš prvi korak” koji je upućen ka mladim preduzetnicima, firmama početnicima, firmama zasnovanim na znanju koje primjenjuju moderne tehnologije. Raduje me podrška koju smo i ovaj put dobili od g.Picka, Ekonomskog savjetnika iz Ambasade Češke u BiH. Već određen broj firmi koristi usluge mentoringa koje pružamo i tu smo mogu slobodno reći lideri u FBiH po broju pruženih usluga u zadnje dvije godine, a intenzivno radimo i na razvoju novih usluga za mala i srednja preduzeća”.
Damir Kasum, firma Geotest iz Brna:” Mi uspješno sarađujemo sa TRA Agencijom za razvoj općine Tešanj još od 2016. Godine. Ovo je jedan u nizu projekata koje smo uspješno realizovali. Ovim putem želim se zahvaliti prof.dr. Alagiću sa saradnicima na profesionalnom odnosu i uspješnoj realizaciji projekta na kojem je naša firma pružala tehničku podršku”.
Mahmut Galijašević, direktor Mann Hummel BA:”Naša kompanija pruža podršku ovom projektu od samog početka, a kroz aktivno sudjjelovanje sa prof.dr. Alagićem u izradi Strategije razvja općine Tešanj 2018-2022/2027. Zalagali smo se da ovom projektu bude poklonjen pažnja koju zaslužuje i da dobije značaj koji ima za ekonomski razvoj ove lokalne zajednice, pa i šire”.
Seid Brka, Predsjednik Obrtničke komore Ze-Do kantona: „U FBiH postoji 50.000 obrtnika i za nas su ovakvi projekti zanimljivi i korisni. Pružamo podršku TRA Agenciji na realizaciji ovog projekta i nadamo se da ćemo ovim približiti moderne tehnologije mladim preduzetnicima i naše firme učiniti konkurentnijima”.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608