TRA Agencija za razvoj općine Tešanj nastavlja sa uspješnim pružanjem usluge mentoringa za MSP sektor.

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj nastavlja sa uspješnim pružanjem usluge mentoringa za MSP sektor. U kontekstu podizanja kapaciteta certificiranih mentora za MSP u BiH, održana je obuka iz Kaizena kao procesa stalnog poboljšanja procesa od strane japanskog stručnjaka g. Masashi Yamanaka. Zanimljivost obuke je činjenica da je održana u konkretnim radnim uslovima firme Deco-Stone kao korisnika usluga mentoringa koju pružaju certificirani mentori iz TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Prema riječima prof. dr Ismar Alagić-a, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj :”Ovo je korisna obuka, a TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je počastvovana činjenicom da se stručnjak iz Japana odlučio da naedenu obuku provede baš u Tešnju. Dosadašnji rezultati govore u prilog činjenici da već dvije godine zaredom 50% firmi iz FBiH koje koriste usluge mentoringa dolazi upravo sa područja općine Tešanj i našeg područja”. G. Masashi je izjavio:”Provedena obuka je bila obilježena veoma aktivnim učešćem mentora iz TRA Agencije za razvoj općine Tešanj koji su se pokazali kao dobri poznavaoci korištenja alata za unapređenje poslovanja, kao što je to Kaizen”.  G.Tarik Jašić, vlasnik firme Deco-Stone je izjavio: „Koristimo uslugu mentoringa od strane TRA Agencije za razvoj općine Tešanj čiji rezultat je i današnja obuka stručnjaka iz Japana. Radujemo se mogućnosti da naučimo nove stvari koje ćemo moći primjeniti u našem daljem poslovanju”.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608