IMTEC u saradnji sa agencijom „TRA“ i agencijom „RAŽ“ organizuje webinar “Cyber sigurnost u poslovanju malih i srednjih preduzeća“ koji će biti održan 11. 6. 2020. godine (četvrtak) u 12:00 sati.

IMTEC u saradnji sa agencijom „TRA“ i agencijom „RAŽ“ organizuje webinar “Cyber sigurnost u poslovanju malih i srednjih preduzeća“ koji će biti održan 11. 6. 2020. godine (četvrtak) u 12:00 sati.
Nažalost, svakodnevno smo svjedoci cyber sigurnosnih incidenata na pojedince, velika i mala preduzeća koji mogu biti poražavajući. Jednostavnim mjerama, koje ako se razumiju i provedu, mogu se značajno izbjeći ili umanjiti najčešći udari na cyber sigurnost.
„U namjeri da pomognemo pravnim licima da se zaštite od cyber napada, organizujemo webinar koji ima za cilj upoznati MSP sa Digitalnom transformacijom i opasnosti koje donosi sa sobom. Na webinaru će se preduzeća također upoznati i sa temama ‘Kako se zaštititi: Hardware-ska (fizička) zaštita’ i ‘Kako se zaštititi: Software-ska (programska) zaštita'“, ističu organizatori.

Broj učesnika je ograničen na 80.

AGENDA WEBINARA:
• 12:00 – 12:15 Digitalizacija poslovanja kao neminovnost
• 12:15 – 12:45 Prijetnje s kojima se suočavaju kompanije u digitalizaciji poslovanja
• 12:45 – 13:15 Kako se zaštiti: hardverski dio
• 13:15 – 13:45 Kako se zaštiti: softverski dio
• 13:45 – 14:00 Pitanja učesnika

Svi zainteresovani mogu poslati svoje prijaveuz ime i prezime, broj telefona, e-mail i naziv firme na e-mail tra@tra.ba ili tesanj@imtec.ba do 09.06.2020.godine (utorak) do 16:00h.
Webinar će biti održan putem aplikacije ZOOM, a učesnici će biti blagovremeno, putem e-maila, obaviješteni o pristupnim podacima za Webinar.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608