Uposlenicima TRA d.o.o, predavanje održao g-din. Husein Galijašević

U cilju sticanja novih znanja i vještina za realizaciju novog
modela usluge TRA d.o.o. “mentoringa za MSP”, uposlenici TRA d.o.o su
imali čast da im edukaciju održi penzionisani inžinjer mašinstva, g-din. Husein
Galijašević.  Husein Gaijašević je dobro poznati   t
ešanjski hroničar , ali i čovjek sa
ogromnim iskustvom  u organizaciji proizvodnih procesa i konsultantskih
usluga . 
Svoj radni vijek najvećim
dijelom imao je u tešanjskoj firmi ”Pobjeda” koja je pred sami rat u Bosni i
Hercegovini u trima fabrikama imala skoro 1.600 uposlenih. Tokom rata je
obnašao dužnost pomoćnika ministra za namjensku proizvodnju, a poslije rata je
bio na funkciji pomoćnika ministra za namjensku proizvodnju i ministra odbrane
Federacije BiH. Stoga su uposlenici iskoristili priliku da organizuju višesatno
predavanje u sklopu kojeg je g-din. Husein iznosio svoja iskustva i praktične
primjere, koji će im sigurno pomoći u daljem radu  kroz realizaciju usluga
mentoringa za MSP.  Svi uposlenici TRA d.o.o nisu krili svoje zadovoljstvo
prezentacijom i iznesenim primjerima g-dina Huseina Galijaševića u nadi da će
imati priliku da i u narednom periodu organizuju druženja i edukacije sa
pomenutim stručnjakom. Kolektiv TRA d.o.o na čelu sa; Dr. Ismarom Aalgićem još
jednom koristi priliku da se zahvali; g-dinu. Galijaševiću na izdvojenom
vremenu i uloženom trudu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608