U organizaciji Drvnog klastera “Namještaj i drvo”
a uz podršku Privredne komore Federacije BiH održana je drvno-tehnološka
konferencija i konferencija o šumarstvu “TAJAN 2020”. Među
govornicama na konferenciji je bio prof. dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije
za razvoj općine Tešanj uz učešće više 50 drvoprerađivačkih firmi iz cijele
BiH. Prof. dr Ismar Alagić je predstavio dosadašnje projekte TRA Agencije i
njihove rezultate, te najavio buduće projekte u kojima se očekuje značajno
učešće firmi iz drvoprerađivačkog sektora i proizvodnje namještaja. Poseban
fokus je stavljen na obuku radne snage i tržišno povezivanje kroz naglašenu
primjenu IKT, digitalizacije i većeg stepena inovativnosti.Prezentacija
direktora TRA Agencije je pobudila veliko interesovanje i značajan broj firmi
je iskazao interes za saradnjom. Posebno smo ponosni na činjenicu da je TRA
Agencija animirala veliki broj firmi iz Tešnja za učešće u radu Drvnog
klastera.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608