Podrška MSP-u

Na temelju „Analize o potrebama MSP sektora”  koju je izradila TRA Agencija za razvoj općine Tešanj obrađen je od 128 firmi iz vodećih industrijskih sektora na lokalnom nivou. Na temelju identifikovanih potreba firmi definisan je plan podrške firmama u segmentu obuke radne snage, poslovnog povezivanja, povećanja nivoa konkurentnosti, inovativnosti i digitalizacije. U tom smislu krenulo se sa potpisivanjem Sporazuma o saradnji sa firmama koje posjeduju potrebe iz seta usluga poslovne izvrsnosti koje TRA Agencija za razvoj općine Tešanj planira ponuditi u narednom periodu. Prva firma sa kojom je potpisan Sporazum o saradnji je firma Junior Eko-Termik, a u narednom periodu očekujemo da sličan Sporazum se potpiše i sa ostalim firmama koje posjeduju potencijal za rast i razvoj, te namjeravaju vršiti nova zapošljavanja u narednom periodu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608