Ukupna vrijednost projekta je preko 50.000,00 KM, od čega je više od 48% vrijednost granta.

Projekat je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira USAID, provodi IESC a u saradnji sa ENOVA. Ukupna vrijednost
projekta je preko 50.000,00 KM, od čega je više od 48% vrijednost granta.

Projektne
aktivnosti se odnose unaprijeđenje konkuretnosti radne snage kroz pružanje
širokog spektra usluga krajnjim korisnicima putem Centra za usluge poslovne
izvrsnosti. Obuka nezaposlenih osoba u skladu s potrebama malih i srednjih
preduzća, obuka tehničkog osoblja i osposobljavanje menadžmenta poboljšat će
vještine i spremnost tih osoba za suočavanje s izazovima savremenog poslovanja.

 „Projekat LABOUR-LAB predstavlja značajan
korak u jačanju kapaciteta i usluga koje će pružiti Centar za usluge poslovne
izvrsnosti u okviru Agencije za razvoj općine Tešanj“
izjavio je  prof.dr. Ismar Alagić, direktor Agencije za
razvoj općine Tešanj TRA. Jedan od korisnika projekta su i nezaposlena lica
koja će imati priliku se obučavati u okviru različitih programa obuke kako na
operativnom tako i na višim nivoima upravljanja.

USAID WHAM pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku
izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora
drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog
sektora. Projekat je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira USAID, provodi IESC a u saradnji sa ENOVA. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608