Cilj ovog sastanka bilo je usaglašavanje aktivnosti oko pripreme press konferencije povodom početka implementacije projekta, tekuće aktivnosti i planovi za naredni period.

Drugi sastanak projektnog tima (Kick-off
meeting) na projektu „FAB-LAB- Innovative based economy“ održan je u srijedu, 21.
 oktobra 2020. godine u prostorijama
Agencije za razvoj općine Tešanj TRA doo. Sastanku su prisustvovali ispred TRA
Agencije, direktor prof. Dr. Ismar Alagić i Dženita Hopić, ispred GMC doo
Vanesa Dacić i ispred Junior-eko-termik doo Tešanj, Sanela Beširević.

Cilj ovog sastanka bilo je usaglašavanje
aktivnosti oko pripreme press konferencije povodom početka implementacije
projekta, tekuće aktivnosti i planovi za naredni period.

Sudionici sastanka aktivno su se uključili
u diskusiju o planiranim aktivnostima i prioritetima vezanim uz realizaciju
projekta.

Postignut je dogovor svih partnera oko vremenskog
rasporeda aktivnosti te angažmana za pravovremenu pripremu press konferencije.

Projekat „FAB-LAB- Innovative based
economy“  
sufinansiraju Evropska
unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički
provode GIZ, UNDP i ILO u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za
lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog
ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ).

 www.eu4business.ba

#EU4business #DEI

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608