Direktor prof.dr. Ismar Alagić i Muamer Omahić su bili u radnoj posjeti firmi GMC doo Usora.

U petak, 15.oktobra 2020.godine, predstavnici Agencije, direktor prof.dr. Ismar Alagić i Muamer Omahić su bili u radnoj posjeti firmi GMC doo Usora.

Predmet posjete su bili razgovori o provođenju zajedničkih obuka radne snage za zanimanja moneter metalnih konstrukcija i zavarivači. Agencija u saradnji sa firmom GMC doo Usora će provoditi više ciklusa obuke nezaposlenih i zaposlenih lica sa područja općina Tešanj, Usora i Doboj Jug. Ovo je odlična prilika za nezaposlene mlade ljude da steknu kompetencije koje će im omogućiti brže zaposlenje. 

Pored spomenutih obuka, predmet sastanka su bile i zajedničke aktivnosti na budućim projektima.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608