Obuka je fokusirana na ispravan pristup projektovanju i vještine koje garantuju produktivan rad sa softverom. Nakon završetka obuke korisnici će biti osposobljeni da samostalno obavljaju sve zadatke u oblasti izrade 3D modela dijelova, sklopova i kreiranja tehničke dokumentacije

Danas je u Centru poslovne izvrsnosti u okviru TRA Agencije počela obuka za rad u programu SolidCAM za 9 zaposlenih i nezaposlenih osoba. 

Obuka je fokusirana na ispravan pristup projektovanju i vještine koje garantuju produktivan rad sa softverom. Nakon završetka obuke korisnici će biti osposobljeni da samostalno obavljaju sve zadatke u oblasti izrade 3D modela dijelova, sklopova i kreiranja tehničke dokumentacije

Ova aktivnost je dio projekta „Labour LAB“ koji  je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira USAID. Projektne aktivnosti se odnose unaprijeđenje konkuretnosti radne snage kroz pružanje širokog spektra usluga krajnjim korisnicima putem Centra za usluge poslovne izvrsnosti. Obuka nezaposlenih osoba u skladu s potrebama malih i srednjih preduzća, obuka tehničkog osoblja i osposobljavanje menadžmenta poboljšat će vještine i spremnost tih osoba za suočavanje s izazovima savremenog poslovanja.

USAID WHAM program pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608