U ponedjeljak, 15. i 16.februara 2021. godine, u prostorijama Centra intelektualnih vještina održana je obuka na temu „Projekt menadžment“ za 15 polaznika, koji dolaze iz 8 firmi sa područja općine Tešanj i Usora.

U ponedjeljak, 15. i 16.februara 2021. godine, u prostorijama Centra intelektualnih vještina održana je obuka na temu „Projekt menadžment“ za 15 polaznika, koji dolaze iz 8 firmi sa područja općine Tešanj i Usora.

Projekt management 
predstavlja metodologiju kojom se primjenjuje znanje, vještine, alati i
tehnike na projektne aktivnosti kako bi se ostvarili ciljevi projekta.

Glavne karakteristike projekt managementa:

• Osigurava
efikasnost projekta i fokus na ostvarenje definisani ciljeva;

• Osigurava
komunikaciju sa svim učesnicima unutar projekta;

• Fokusira se
na kontrolu i koordinaciju aktivnosti u okviru projekta;

• Povećava
kvalitet i smanjuje rizik.

 

Agencija za razvoj općine Tešanj je prepoznala potrebu
kompanija za ovakvim vrstama obuka, te isti ponudila firmama kroz dvodnevnu
radionicu. Poseban fokus je usmjeren na grupni rad uz praktične primjere.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je
podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno
orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem
jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode
GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga
Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona
eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u
BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu
posjetite: www.eu4business.ba   

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608