U ponedjeljak, 15. februara 2021. godine, u prostorijama firme GMC d.o.o. krenula je realizacije obuke montera za 13 polaznika.

U ponedjeljak, 15. februara 2021. godine, u prostorijama firme GMC d.o.o. krenula je realizacije obuke montera za 13 polaznika.

Shodno velikoj potražnji na tržištu za ovu vrstu
kvalifikacija iskazana je potreba za obukom većeg broj ljudi koji bi u narednom
periodu bili konkurentni na tržištu, te ostvarili zaposlenje najčešće na
inostranim tržištima.

Obuka se odvija prema ranije pripremljenom planu i
programu sa ukupno 144h praktičnog i teoretskog dijela.

Agencija za razvoj općine Tešanj je prepoznala potrebu
kompanija za osobama sa navedenim kvalifikacijama, te kroz obuku montera
pokušava da uštedi vrijeme firmama u procesu asimiliranja radnika na tražene
uslove rada.

 

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je
podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno
orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem
jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode
GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga
Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona
eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u
BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu
posjetite: www.eu4business.ba   

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608