Agencija za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o je krajem 2020. godine izvršila nabavku 3D skenera za potrebe rada Centra poslovne izvrsnosti pri agenciji, kako bi Centar na adekvatan način odgovorio na sve izraženije zahtjeve proizvodnih firmi u vezi korištenja savremenih tehnologija.

U srijedu
dana 03.02.2021. godine u organizaciji Agencije za razvoj općine Tešanj TRA
d.o.o  realizovana je prezentacija rada (obuka)
na tzv. 3D Skeneru i aditivnim tehnologijama za predstavnike lokalnih firmi sa
područja općine Tešanj i regije.

Agencija za
razvoj općine Tešanj TRA d.o.o je krajem 2020. godine izvršila nabavku 3D
skenera za potrebe rada Centra poslovne izvrsnosti pri agenciji, kako bi Centar
na adekvatan način odgovorio na sve izraženije zahtjeve proizvodnih firmi u
vezi korištenja savremenih tehnologija.  Prezentaciju i obuku su izvršili predstavnici
firme 3D Republika d.o.o. iz Beograda,
koji su inače zastupnici najpoznatijih brendova proizvoda ovakve i slične vrste
tehnologija.Ova
aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji 
je podržan u okviru programa EU4Business.

EU4Business
potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i
poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat
vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018.
do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i
Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio programa
Lokalne razvojne strategije – Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja
u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu
posjetite:
www.eu4business.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608