Ova aktivnost je dio projekta „Sajam zapošljavanja mladih“ iz strategije razvoja općine Tešanj koji iz objektivnih razloga nije mogao biti realizovan na tradicionalan način, te su aktivnosti usmjerene na kreiranje online alata koji će pomoći u povezivanju privrede i tržišta rada. Menadžer projekta je Muamer Omahić.

Da u Bosni i Hercegovini još ima talentovanih mladih ljudi željnih dokazivanja i kadar koji u najzahtjevnijim sektorima, poput informacionih tehnologija, parira vršnjacima u savremenom svijetu potvrđuje i grupa mladih srednjoškolaca iz Tešnja.

Uz podršku Razvojne agencije kreirali su efikasnu platformu za tržište rada u BiH pod nazivom “Tesanj Conected”. O prednostima ove aplikacije govore mladi koji će uskoro formirati i vlastito preduzeće i tako pokazati vršnjacima da se može uspjeti i u domovini.

Riječ je o mladim ljudima koji su platformu za tržište rada kreirali iz svoje lične perpsektive mladog čovjeka koji je u potrazi za odgovarajućim radnim angažmanom.

– Trenutne platforme u BiH koje nude zapošljavanje ne nude da osobe koje traže posao predstave sebe u najboljem svjetlu. Na našoj platformi možemo pokazati sve kurseve koje smo pohađali, sve certifikate koje imamo, sve CV-ove koje imamo i sva bivša radna mjesta na kojima smo bili. Također, ovdje imamo dinamičko pretraživanje – objašnjava Harun Bajrić, jedan od kreatora platforme „Tesanj Conected“.

Tešanjska privreda, koje trenutno zapošljava blizu 14.000 radnika, u stalnoj je potrebi za novom, kvalificiranom radnom snagom do koje, iz više razloga, sve teže dolazi.

– Proces selekcije je veoma mukotrpan i nije kvalitetno mapiran. Upravo ova aplikacije treba da nam pomogne da na kvalitetniji način sagledamo sve kompetencije i specijalizovano znanje koje jedan pojedinac koji traži radno mjesto posjeduje – ističe Ismar Alagić, direktor Tešanjske razvojne agencije.

Vjerujući u sebe i svjesni kako  njihova platforma koju još razvijaju ima budućnost na bosanskohercegovačkom, ali i iznozemnom tržištu, mladi iz Tešnja su u fazi osnivanja vlastite firme.

– Tu bismo mogli napraviti jednu ‘enterprise’ aplikaciju koja bi nudila što brže zapošljavanje i što lakšu budućnost mladim osobama koje su u BiH. S time bismo postigli to da mladi žele da ostanu u BiH, a ne da napuste BiH – dodaje Bajrić.

Uz podršku Razvojne agencije ovi mladi ljudi vlastitim primjerom i zalaganjem pokazuju kako globalno tržište nije balast, nego i velika razvojna šansa.

Ova aktivnost je dio projekta „Sajam zapošljavanja mladih“ iz strategije razvoja općine Tešanj koji iz objektivnih razloga nije mogao biti realizovan na tradicionalan način, te su aktivnosti usmjerene na kreiranje online alata koji će pomoći u povezivanju privrede i tržišta rada. Menadžer projekta je Muamer Omahić.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608