U okviru projekta EU i IPA fondova provodi se projekt poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga i socijalne zaštite ranjivih kategorija stanovništva, ali i njihovog osposobljavanja za život.

U okviru projekta EU i IPA fondova provodi se projekt poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga i socijalne zaštite ranjivih kategorija stanovništva, ali i njihovog osposobljavanja za život.

EU će putem IPA II fondova sa 85 posto sredstava podržati projekt.

„Nabavit će se tri kompjuterski vođene mašine koje će biti smještene u centrima gdje će ta lica proći svoju obuku i biti animirana na način da se počne sa proizvodnjom suvenira, elemenata kućne radinosti i onoga što bi moglo naći svoje mjesto na tržištu“, objašnjava Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj Tešanj.

Riječ je o prekograničnoj saradnji u koju će biti uključeni Agencija za razvoj iz Tešnja, škola iz Vukovara, Udruženje za pomoć iz Nikšića te Centar za osobe s posebnim potrebama ZDK, kojem će biti na raspolaganju 160.000 maraka.

„Imat ćemo mogućnost da educiramo, radno osposobljavamo djecu odnosno odrasle sa posebnim potrebama“, navodi Nurđehan Šahinović, direktor JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDK.

Partneri i donatori će osigurati 15 posto potrebnog novca. Među njima je i Općina Tešanj.

„Priča o djeci s poteškoćama u razvoju i porodicama koje imaju takve životne izazove dobiva jednu novu dimenziju i jedan viši nivo“, ističe načelnik Općine Tešanj Suad Huskić.

Projekt će biti realiziran u naredne dvije godine, a ukupno je za realizaciju osigurano 924 hiljade maraka.

Akronim projekta „ER2=S2“ dolazi od skraćenica ključnih riječi projekta a to su; Equality (Jednakost), Respect (poštovanje), Rights (prava), Social (društven), Satisfaction (zadovoljstvo)

Puni naziv projekta je Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction ili Jednakost, Poštovanje, Prava = Društveno zadovoljstvo.

Partneri na projektu su Agencija za razvoj općine Tešanj TRA kao vodeći partner (BiH), Osnovna škola Josip Matoš Vukovar (HR), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (CG) i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (BiH).

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608