„Dodatna edukacija zato što je IT jedan od najbrže rastućih sektora, tako da sam se prijavio za ovu obuku“, rekao je Mehmed Mehičić, CNC operater.

S obzirom da obrazovni sistem naše zemlje još uvijek tržištu rada ne nudi kadrove opremljene odgovarajućim kompetencijama, poslodavci u našoj zemlji su prinuđeni sami nalaziti načine da dođu do potrebnih profila zanimanja. Kroz različite programe neformalnog obrazovanja Razvojna agencija iz Tešnja, uz podršku USAID-a, brojnim edukacijama pokušava premostiti ovaj jaz i proizvesti nedostajuće stručne kadrove. Više od 90 polaznika sa područja više općina ZDK,  sa i bez radnog iskustva, ovih dana pohađa časove IT Akademije u Tešnju.

Bez ovladavanja informacionim tehnologijama danas mladi, i ne samo oni,  gotovo da nemaju nikakve šanse na sve izbirljivijem tržištu rada. Istovremeno na edukacijama koje organizira Razvojna agencija iz Tešnja, ovladava se vještinama koje su univerzalne na globalnom tržištu rada.

 „Dodatna edukacija zato što je IT jedan od najbrže rastućih sektora, tako da sam se prijavio za ovu obuku“, rekao je Mehmed Mehičić, CNC operater.

 „Ovaj program nudi dodatne obuke, tako da sam prijavljena na još jednu obuku jer smatram da treba iskoristiti svaku priliku“, kaže nam Amina Šišić, nezaposlena pravnica.

Ova edukacija, koju su u Razvojnoj agenciji u Tešnju nazvali IT akademija podijeljena je u devet oblasti.

„Od word presa, do CMS-a, Web dizajna, rada u naprednom excelu, upravljanja podacima, upravljanja mrežama, grafičkog dizajna, rada s bazama podatak do cyber sigurnosti. Postojeći sistem obrazovanja ne može dati potrebna znanja i vještine, a s druge strane tržište rada nameće te zahtjeve, posebno poslodavci“, kazao je mr Ismar Alagić, direktor razvojne agencije Tešanj.

 „Da, zaista to BiH nedostaje s obzirom da je nekako sve svedeno na teroetsku nastavu.  Ovo je direktno, vidjeli ste do sada, a vidjet ćete i u nastavku, da je ovdje najviše dato pažnje praktičnom radu“, izjavio je prof. dr. Hadžib Salkić, edukator.

Ohrabruje činjenica da je među polaznicima akademije najviše mladih, ali više od toga činjenica većina stečena znanja želi primijeniti u BiH.

„Ne razmišljam nikako o odlasku vani. Naše tržište je sasvim dovoljno, a ovakve edukacije smatram da su  dovoljne za ostanak u ovoj zemlji“, smatra Amina Šišić, nezaposlena pravnica.

 Obuci, koju uz podršku USAID-a provodi Tešanjska razvojna agencija, prisustvuje 90 polaznika i trajat će  do kraja godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608