U ponedjeljak, 17. maja 2021. godine, u prostorijama firme GMC d.o.o. krenuo je drugi ciklus realizacije obuke montera za 13 polaznika.

U ponedjeljak, 17. maja 2021. godine, u prostorijama firme GMC
d.o.o. krenuo je drugi ciklus realizacije obuke montera za 13 polaznika.

Shodno velikoj potražnji na tržištu za ovu vrstu kvalifikacija
iskazana je potreba za obukom većeg broj ljudi koji bi u narednom periodu bili
konkurentni na tržištu, te ostvarili zaposlenje najčešće na inostranim
tržištima.

Obuka se odvija prema ranije pripremljenom planu i programu sa
ukupno 144h praktičnog i teoretskog dijela.

Agencija za razvoj općine Tešanj je prepoznala potrebu kompanija
za osobama sa navedenim kvalifikacijama, te kroz obuku montera pokušava da
uštedi vrijeme firmama u procesu asimiliranja radnika na tražene uslove rada.

 

Ova aktivnost
je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u
Bosni i Hercegovini. 

EU4Business
potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i
poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat
vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018.
do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i
Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio Programa
lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za
više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba   

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608