Ova publikacija je urađena uz finansijsku podršku Europske unije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost TRA Razvojne agencije Tešanj i nužno ne odražava stanovišta Evropske Unije ili ili BMZ-a.

Cilj ovog projekta je pružiti opsežan izvještaj i analizu 30 kompanija u metaloprerađivačkom sektoru u regiji Tešanj. Na temelju tog istraživanja i analize izrađen je akcijski plan za odabranih 10 kompanija koje imaju najveći potencijal i pokazale su najveći nivo saradnje.

U početku smo napravili bazu podataka od 100 kompanija u podregiji Tešanj koje imaju različitu ulogu u sektoru obrade metala. Velika većina su proizvodne kompanije, a neki su dobavljači proizvodnje.

Finansijskom analizom odabrali smo 50-ak s najvećim potencijalom na temelju prihoda, profitabilnosti, broja zaposlenih itd. Tada smo počeli kontaktirati sve sa zahtjevom za saradnju i sudjelovanje. Napokon smo dobili 35 kompanija koje su prihvatile saradnju.

Važno je naglasiti da odabranih 35 kompanija igraju različite uloge u cijelom ekosistemu metaloprerađivačkog sektora na ovom zemljopisnom području. Ogromnu većinu čine proizvodne kompanije, međutim neke od njih su tipični dobavljači sirovina (npr. Saračević, Euro-Metali), preduzeće za preradu otpada (Eko-Servise), razvoj mašina za obradu metala (Procassa Fisher), inženjerstvo metalne konstrukcije (EN projekt), mjerni instrumenti (Amt-Metriks), metalna konstrukcija (Inžinjering 1) itd. Na taj način uspjeli smo dobiti bolji pregled ekosistema i pojedinačnih uloga tih kompanija. Pojedinosti svih ovih kompanija pružene su kasnije u ovom izvještaju.

Za ovu analizu korišteno je pet komplementarnih metodologija:

▪ Finansijska analiza iz dostupnih podataka FIA-e (Finansijsko-obavještajna agencija Bosne i Hercegovine)

▪ Anketa o operativnoj izvrsnosti (detalji u nastavku)

▪ Istraživanje komercijalne izvrsnosti (detalji u nastavku)

▪ Intervju licem u lice s rukovodiocima

▪ Posjeta proizvodnji

Finansijska analiza pokazuje da je došlo do blagog smanjenja prihoda u razdoblju 2017.-2019. Koje je dodatno smanjeno zbog pandemije COVID-19 u 2020. godini. Finansijski podaci za 2020. godinu još nisu dostupni, ali iz provedenih intervjua možemo očekivati prosjek od 10% smanjenja potražnje što je prilično alarmantno.

Komercijalno istraživanje otkrilo je da prosječni kupac ima značajnu pregovaračku moć. Nije puno drugačije s pregovaračkom snagom dobavljača koja otežava položaj u proizvodnji.

Operativno istraživanje otkrilo je da ne postoji značajno upravljanje rizikom. Također sofisticiranost tehničke opreme nije zadovoljavajuća, a razina automatizacije je niska. IT sistemi nisu implementirani prema najnovijim standardima, a digitalna se transformacija odvija presporo u usporedbi s razvijenim svijetom. Teško da se ulaže u istraživanje i razvoj vlastitih proizvoda, a kompanije često proizvode dijelove za konačni proizvod kupca.

Čitavu analizu na engleskom i bosanskom jeziku možete pogledati ovdje:

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608