JAVNI POZIV
za prijavu korisnika za dodjelu dodjelu plastenika na projektu ER2=S2

U skladu sa Ugovorom o grantu
broj: 2021HR-BA-ME421 od 01.02.2021 za realizaciju projekta: Equality, Respect,
Rights = Social Satisfaction (JEDNAKOST, POŠTOVANJE, PRAVA DRUŠTVENO
ZADOVOLJSTVO“, u daljem tekstu: ER2 = S2, Agencija za razvoj općine Tešanj-TRA
d.o.o raspisuje:

JAVNI
POZIV

za
prijavu korisnika za dodjelu dodjelu plastenika na projektu ER2=S2

I Predmet javnog poziva

Agencija za razvoj općine Tešanj, raspisuje Javni
poziv za dodjelu plastenika u okviru projekta
ER2=S2
(eng.
Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction/ bos. Jednakost,
Poštovanje, Prava = Društveno zadovoljstvo).
Sredstva
Javnog poziva usmjerit će se na porodice sa djecom i odraslim sa posebnim
potrebama/poteškoćama u razvoju.

II Korisnici sredstava

Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u
razvoju i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija
u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih
kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a raditi će se direktno i
sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Prijave isključivo mogu podnijeti članovi
porodica i staratelji djece i odraslih sa posebnim potrebama/poteškoćama u
razvoju sa prebivalištem na području općine Tešanj. Jednom korisniku u okviru
ovog Javnog poziva može se dodjeliti maksimalno jedan plastenik.

III Predmet podrške

Krajnjim korisnicima projekta odabranim putem
ovog Javnog poziva će biti dodjeljeni plastenici površine 50 m2
(ukupno 20 plastenika). Dodjela plastenika će uključivati isporuku, montažu i
prateću opremu (sistem navodnjavanja, sadni materijal, gnojiva, malč folija,
agrotekstil i dr.). Isporuka i montaža plastenika planirana je u oktobru 2021.
godine.

U okviru ovog poziva predviđen je angažman
stručne osobe koja će nadgledati cjelokupan proces radne terapije kroz
proizvodnju i rad u plastenicima. Svi odabrani korisnici projekta su obavezni
proći će 4-dnevnu obuku iz oblasti relevantnih za predmetni projekat koju će
organizovati Agencija za razvoj općine Tešanj kao implementator projekta.

Tekst Javnog poziva možete vidjeti: OVDJE

Obrazac prijave na Javni poziv možete vidjeti:OVDJE

Kriterij za bodovanje možete vidjeti: OVDJE

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608