TRA d.o.o-Agenciju za razvoj oopćine Tešanj posjedio je monitor EU4Bussines projekta g-din. Tomislav Martinović. Cilj posjete je bila kontrola realizacije projekta FAB LAB  i  ostvarenih indikatora na istom. Nakon uvida u realizaciju projekta na sastanku je istaknuto zadovoljstvo realizovanim planiranim aktivnostima i postignutim rezultatima u okviru navedenog projekta. 

Projekat „FAB LAB“  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba   

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608