U sklopu redovnih aktivnosti na projektu FAB-LAB u utorak, 12.10.2021. godine održan je radno-konsultativni sastanak projektnog tima u prostorijama firme Junior Eko Termik d.o.o.u Jelahu.

U
sklopu redovnih aktivnosti na projektu FAB-LAB u utorak, 12.10.2021. godine održan
je radno-konsultativni sastanak projektnog tima u prostorijama firme Junior Eko
Termik d.o.o.u Jelahu.

Uvažavajući
činjenicu da projekat egzistira od juna 2019. godine, te da se projekat uskoro
privodi kraju razgovarano je o svim provedenim aktivnostima u prethodnom
periodu, njihovim rezultatima i ostvarenim indikatorima. Delegaciju TRA
Agencije za razvoj općine Tešanj činili su prof. dr Ismar Alagić, te Maid
Suljaković, a za partnerske organizacije GMC d.o.o., Amina Hasanbašić, te JET
d.o.o., Sanela Beširević.

Za
naredni period dogovoreni su operativni koraci realizacije preostalih
aktivnosti na projektu.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru
EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije
BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a
zajednički ga finansiraju Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika
Njemačka sa 1,1 miliona eura. Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP od aprila
2018. do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i
ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija
o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba
  

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608