KONKURS za imenovanje direktora “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Na osnovu člana 26. Statuta “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj,
Nadzorni odbor „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj na svojoj 4. sjednici,
donio je Odluku kojom se raspisuje:

KONKURS

za imenovanje direktora
“TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

 Tekst konkursa može vidjeti : OVDJE

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608