U sklopu redovnih aktivnosti projekta ER2=S2 dana 08. i 09. decembra 2021. godine realizovana je posjeta Vukovaru i održan sastanak projektnog tima.

U sklopu
redovnih aktivnosti projekta ER2=S2 dana 08. i 09. decembra 2021. godine
realizovana je posjeta Vukovaru i održan sastanak projektnog tima. Delegacija
TRA Agencije, koja je projektni lider je posjetila Vukovar te uzela učešće u
navedenim događajima. 

Domaćin
posjete bila je  Osnovna škola Josipa Matoša u Vukovaru koja je
jedina samostalna škola za učenike s posebnim potrebama – teškoćama u razvoju u
Vukovarsko – srijemskoj županiji. U toku prvog radnog dana Mr Viktorija
Brajković iz Centra za socijalnu skrb održala je radionicu za članove
projektnog tima, te predstavila aktuelnosti i zakonske regulativev u oblasti
socijalne zaštite u Hrvatskoj sa posebnim fokusom na djecu sa poteškoćama u
razvoju. Potom su članovi projektnog tima posjetili jedno od najuspješnijih
udruženja na čijem je čelu
Ivana
Azenić Dubravčić, dipl.iur.
Tom prilikom predstavljene su aktivnosti i
rezultati udruženja koje u ovoj oblasti funkcioniše preko 50 godina. Udruženje
trenutno broji 264 člana odnosno, 181 aktivnog člana, od toga 75 nominalnih
članova (osoba s intelektualnim oštećenjem).
Predstavljaju prvo i jedino udruženje – organizaciju
civilnog društva u Vukovarsko – srijemskoj županiji sa ugovorom o pružanju
usluge organiziranog stanovanja za osobe s intelektualnim oštećenjem.
  Narednog dana, 09.12.2021. u prostorija
Osnovne škole Josipa Matoša upriličen je doček za delegaciju iz Bosne i
Hercegovine i Crne gore, te predstavljeni okviri u kojem škola funkcioniše, te
prikazan sistem obrazovanja i odgoja u RH, a potom je održan sastanak
projektnog tima kojeg čine predstavnici JU Centar za djecu s posebnim
potrebama Zeničko-dobojskog kantona, Udruženja za pomoć licima ometenim u
psihofizičkom razvoju, OŠ Josipa Matoša, te TRA Agencije za razvoj općine
Tešanj. Tom prilikom analizirane su projektne aktivnosti svih partnera u
prethodnom izvještajnom kvartalu, te usaglašene zajedničke aktivnosti za
naredni period.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608