U sklopu planskih aktivnosti projekta ER2=S2 od 18. i 21. januara 2021. godine realizovana je studijska posjeta Sloveniji, gdje su partneri projekta imali priliku da obiđu i upoznaju se sa radom tri od pet slovenačkih centara za brigu o osobama s poteškoćama u razvoju. S obzirom na složenu epidemiološku situaciju, uz poštivanje propisanih mjera nadležnih službi, partneri projekta iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predvođeni direktorom Tešanjske ravojne agencije, obišli su ustanove u općini Dobrna, nadomak Celja, općini Črna na Koroškem i općini Dornava, u blizini Ptuja.

Projekat pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction, skr. ER2=S2) odobren je na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Partneri na projektu ER2=S2 su: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara (projektni partner 2), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4). 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608