Muzička terapija u kombinaciji sa plesom podstiče uključivanje cijelog tijela kod djece i na taj način doprinosi zdravlju i kvaliteti života djece. Također podstiče socijalizaciju, emocionalni razvoj i svrsishodna je i ugodna aktivnost.

U ponedjeljak, 07.02.2022. godine u Dnevnom centru za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju u Tešnju je počela škola plesa za korisnike. 

Općepoznato je da kroz muzičke igre razvijaju se motorika, govor, kreativnost, a dokazano je i da muzika pozitivno utiče na inteligenciju pojedinca.  Muzika i ples su jednostavni i omogućavaju kreativno izražavanje i osjećaj uspjeha. Upravo iz tog razloga muzičke aktivnosti su postale važan faktor u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Muzička terapija u kombinaciji sa plesom podstiče uključivanje cijelog tijela kod djece i na taj način doprinosi zdravlju i kvaliteti života djece. Također podstiče socijalizaciju, emocionalni razvoj i svrsishodna je i ugodna aktivnost.

Naši korisnici će imati priliku u narednih mjesec dana da kroz ples i muziku uz trenere nauče nove korake, dobro se zabave i druže.

Projekat pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction, skr. ER2=S2) odobren je na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Partneri na projektu ER2=S2 su: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara (projektni partner 2), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4).

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608