Dana 23.03.2022. godine, srijeda, održano je takmičenje za mlade inžinjere mašinstva iz softverskog programa SOLIDWORKS.

Dana 23.03.2022. godine, srijeda, održano je takmičenje za mlade inžinjere mašinstva iz softverskog programa SOLIDWORKS. 

 Agencija za razvoj općine Tešanj je u ranijoj fazi realizacije projekta FAB-LAB Ekonomija zasnovana na inovacijama organizovala obuku iz SOLIDWORKS-a sa ukupno 60h trajanja obuke. Kao logican slijed događaja predviđeno je i završno testiranje koje je podrazumijevalo da polaznici obuke u trajanju od 60 minuta riješe četiri zadatka sa što manjim brojem pokreta mišem,a da pritom uzorak odgovara predviđenim tehničkim karakteristikama. 

Prvo mjesto osvojila je mlada inžinjerka iz Pobjede dd, Senita Čanić. 

Svim učesnicima takmičenja uručene su prigodne nagrade.

Agencija za razvoj općine Tešanj će i u narednom periodu biti adekvatan servis mladim inžinjerima i svim ostalim koji žele da unaprijede kompetencije i time doprinesu razvoju kompanije u kojoj su zaposleni, ali i cjelokupnom razvoju poslovnog ambijenta u Tešnju i okruženju.

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija, posjetitewww.eu4business.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608