Dana 01. i 02. 08. 2022 godine, magistri inžinjeri poljoprivrede TRA Agencije za razvoj općine Tešanj izašli su na teren, kako bi obišli korisnike dodjeljenih plastenika u okviru projekta ER2=S2” i izvršili monitoring plasteničke poljoprivredne proizvodnje. 

Monitoring plasteničke poljoprivredne proizvodnje (paradajz i paprika) podrazumijevao je: vizuelni pregled uzgajanih povrtlarskih kultura, uvid u evidenciju prihranjivanja i zaštite i način navodnjavanja istih. 

Prilikom terenskog obilaska, date su preporuke korisnicima dodjeljenih plastenika u okviru projekta “ER2=S2”, sa ciljem dodatnog poboljšanja plasteničke proizvodnje, koja bi rezultirala sa dosta kvalitetnijim prinosima i radi sprječavanja eventualnog gubitka prinosa za navedeni tip poljoprivredne proizvodnje. Situacija na terenu je zadovoljavajuća. 

Akronim projekta “ER2=S2” dolazi od skraćenica ključnih riječi projekta, a to su: Equality (jednakost), Respect (poštovanje), Rights (prava), Social (društven), Statisfaction (zadovoljstvo). Puni naziv projekta je Equality, Respect, Rights = Social Statisfaction ili Jednakost, Poštovanje, Prava = Društveno zadovoljstvo. 

Partneri na projektu su Agencija za razvoj općine Tešanj TRA kao vodeći partner (BiH), Osnovna škola Josip Matoš Vukovar (HR), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (CG) i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (BiH).

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608