Dana 26.10.2022., u prostorijama TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, potpisan je Sporazum o saradnji na realizaciji projekta promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Tešanj, između direktora TRA d.o.o. Edina Ibrahimovića i predsjednika Udruženja građana STEMLab Adnana Čamdžića. 
Predmet ovog Sporazuma je realizacija projekta “Promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola”, koji je definisan Strategijom razvoja općine Tešanj 2018-2022/2027.
U sklopu realizacije projekta “Promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola” Udruženje građana STEMLab se obavezuje da će: realizovati nabavku CO2 lasera 6040 50W za obrazovne svrhe, realizovati program obuka iz oblasti osnovnih znanja o robotici, te osnova 2D i  3D modeliranja za najmanje po 10 učenika iz 4 osnovne škole na području općine Tešanj i to: OŠ “Rešad Kadić” Krndija, OŠ “1.mart” Jelah, OŠ “Džemal Bijedić” Miljanovci, OŠ “Abdulvehab Ilhamija” Kalošević, izvještavati TRA d.o.o. Agenciju za razvoj općine Tešanj (kao nosilac projekta) o svim sprovedenim aktivnostima na projektu tokom trajanja aktivnosti na predmetnom projektu, dostaviti izvještaj o realizaciji aktivnosti na predmetnom projektu (nabavka predmetne mašine i realizacija predmetne obuke sa uključenim dokazima: fakture, liste prisustva, fotografije) nosiocu projekta najkasnije u roku od mjesec dana od dana okončanja predmetne nabavke i predmetnog programa obuke; dostaviti nosiocu projekta spisak polaznika predmetnog programa obuke, tokom realizacije aktivnosti na predmetnom projektu pristupiti prema zahtjevu nosioca projekta u cilju saniranja eventualnih propusta i nedostataka tokom realizacije programa prekvalifikacije, realizovati aktivnosti definisane ovim sporazumum do 15.12.2022. godine.
Sa druge strane TRA d.o.o. Agencija za razvoj općine Tešanj kao nosilac projekta se obavezuje da će imati obavezu da osigura financijska sredstva od strane Općine Tešanj u iznosu od 3.000,00 KM na ime sufinanciranja kompletnog projekta. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608