Naziv:Competitiveness of Business Excelence Area
Trajanje:Od 26.11.2014. godine do 26.05.2017. godine
Donator:Delegacija EU u BiH
Budžet:859.681,06 KM
Partneri:Općina Teslić, RAŽ d.o.o Žepče, Uduženje privrednika Biznis centar Tešanj
Opći cilj:Doprinijeti održivom privrednom razvoju i povećanje nivoa ponude i potražnje na tržištu radne snage u vodećim privrednim sektorima BEAR područja-u općinama Tešanj, Teslić i Žepče.
Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)Projekat COBEAR (Konkurentnost sredine poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče) pronalazi korijene u Sporazumu o međuopćinskoj saradnji tri susjedne općine iz 2012. godine o inicijativi BEAR -sredina poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče,  podržanom od strane GIZ Prolocal programa. Navedene tri općine su se okupile sa ciljem privlačenja investicija, poticanja izvoza i unaprijeđenje stanja na tržištu radne snage. Realizacijom projekta ostvarila su se tri glavna cilja: stimulisano povoljno poslovno okruženje u BEAR području; povećan nivo konkurentnosti izvozno orijentisanih preduzeća u ciljanim sektorima BEAR područja i povećan broj zaposlenih osoba u BEAR području.
Rezultati:·         Uspostavljeni OSS uredi u tri općine·         Izrađena sektorska analiza i akcioni planovi za 32 firme·         Izrađena Cost benefit analiza za poslovnu zonu Glinište·         Nabavljen GIS softwer za općinu Teslić·         Izrađeno 12 marketing i biznis planova za firme u projektu·         Realizovano brendiranje proizvoda za firme; Subašić d.o.o i Oaza d.o.o·         Izrađeni protutipovi za nove proizvode za firm Pobjeda  d.d i Inox Ajanović d.o.o·         Izrađena publikacija Export book –specifični zahtjevi kupca·         Za 13 firmi realizovana priprema za uvođenje neki od standarda kvaliteta·         Realizovan značajn broj seminara za potrebe firmi·         Realizovan program obuke radne snage za potrebe firmi·         Izrađen promotivni  film i promotivni katalog firmi u projektu·         Organizovani su B2B susreti sa slovenskim firmama·         Predstavljeni potencijali  tri općine i firme koje su u projektu na Sajmu u Mostaru
Kontakti:Prof. dr. Ismar Alagić, dipl. ing maš.
ismar@tra.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608