Naziv:PODRŠKA PROJEKTU FINANSIRAN OD STRANE EU I DRUGIH MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
Trajanje:11.12.2014.- 11.08.2015. godine
Donator:Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta
Budžet:15.000,00 KM
Partneri:MSŠ, Biro za zapošljavanje Tešanj
Opći cilj:Unaprijeđenje položaja i povećanje konkuretnosti nezaposlenih lica na području općine Tešanj.
Opis projekta (ukratko tj.5-6 rečenica)Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva poduzetništva razvoja i obrta. Projekat je osmišlejn kako bi unaprijedio kvalitet i kapacitete radne snage i konkuretnosti preduzeća na području općine Tešanj. Pored navedenog projekat je osigurao bolje mogućnosti zapošljavanja za nezaposlena lica sa područja općine Tešanj, unaprijedio efiksanost lokalnog tržišta rada, ojačao institucionalne kapacitete i mrežu između sektora rada i obrazovanja na području ZDK. 
Rezultati:·         Realizovan program obuke za 15 kandidata za zanimanje CNC operater·         Izrađena analiza stanja i potreba za dodatnim usavršavanjem radne snage·         Nabavljena dodatna didaktička oprema za potrebe rada centra za obrazovanje odraslih·         Organizacija okruglog stola na temu „Uticaj osposobljavanje radne snage na razvoj poduzetništva“
Kontakti:Muamer Omahić, dipl. pravnik
muamer@tra.ba

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608